εγώ

Μεταφράσεις

εγώ

азjojegichI, egomiyo, egoma, minaminä, mäje, ego, moiאגו, אניjaénakuégioわたくし, わたし, 私, 私は나, 자아, 저egoikjegjaeueuяjajazego, јаjag, egobenяtôiأَنَاฉัน (e'ɣo)
αντωνυμία προσωπική (αντωνυμία)
η αναφορά σε πρώτο πρόσωπο Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι, άνοιξε!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close