εδαφικός

Μεταφράσεις

εδαφικός

territorial
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close