εδραιώνω

Μεταφράσεις

εδραιώνω

consolidate, secure, strengthen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close