εθίζομαι

Μεταφράσεις

εθίζομαι

(e'θizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξαρτώμαι σε μεγάλο βαθμό εθίζομαι στο αλκοόλ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close