εθελημένος

Μεταφράσεις

εθελημένος

deliberate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close