εθνοκάθαρση

Μεταφράσεις

εθνοκάθαρση

ethnic cleansing

εθνοκάθαρση

épuration ethnique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close