εθνοκτόνος

Μεταφράσεις

εθνοκτόνος

ethnocide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close