ειδάλλως

Μεταφράσεις

ειδάλλως

or else, otherwisesinonandersאחרתв противном случаеmuutenEllersde lo contrario그렇지 않으면jinak (i'ðalos)
επίρρημα
αλλιώς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close