ειδική διάβαση για πεζούς

Μεταφράσεις

ειδική διάβαση για πεζούς

عُبُورُ الْـمُشاةِ

ειδική διάβαση για πεζούς

přechod pro chodce

ειδική διάβαση για πεζούς

fodgængerovergang

ειδική διάβαση για πεζούς

Ampelübergang

ειδική διάβαση για πεζούς

crosswalk, pelican crossing

ειδική διάβαση για πεζούς

paso de peatones señalizado

ειδική διάβαση για πεζούς

liikennevalo-ohjattu suojatie

ειδική διάβαση για πεζούς

passage piéton

ειδική διάβαση για πεζούς

pješački prijelaz sa semaforom

ειδική διάβαση για πεζούς

passaggio pedonale con semaforo

ειδική διάβαση για πεζούς

押しボタン信号式横断歩道

ειδική διάβαση για πεζούς

보행자가 신호등을 조작하는 횡단보도

ειδική διάβαση για πεζούς

oversteekplaats

ειδική διάβαση για πεζούς

fotgjengerovergang

ειδική διάβαση για πεζούς

przejście dla pieszych

ειδική διάβαση για πεζούς

passagem de pedestres, passagem para peões

ειδική διάβαση για πεζούς

пешеходный переход типа «пеликан»

ειδική διάβαση για πεζούς

övergångsställe

ειδική διάβαση για πεζούς

ทางข้ามไฟที่มีสัญญาณโดยผู้ข้ามเป็นผู้กดปุ่ม

ειδική διάβαση για πεζούς

ışıklı yaya geçidi

ειδική διάβαση για πεζούς

lối qua đường có đèn giao thông

ειδική διάβαση για πεζούς

灯控人行横道
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close