ειδικός βάρος

Μεταφράσεις

ειδικός βάρος

specific gravity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close