ειδοποιώ

Μεταφράσεις

ειδοποιώ

notify, pageيَبْلُغُ, يناديvyrozumět, vyvolatkalde, underretteausrufen lassen, benachrichtigenllamar por megafonía, llamar por megáfono, notificarilmoittaa, kutsua hakulaitteellaappeler, notifierobavijestiti, pozvatichiamare col cercapersone, informareポケットベルで呼び出す, 通知する안내 방송을 하다, 통지하다informeren, oproepenkalle opp, underrettepaginować, zawiadomićmandar chamar, notificarизвещать, передавать сообщениеanropa, underrättaเรียกโดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือเครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว, แจ้งให้ทราบanons etmek, bildirimde bulunmaknhắn tin, thông báo广播找, 通知 (iðopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. ενημερώνω εγκαίρως Πρέπει να τον ειδοποιήσεις. Τον ειδοποίησα να έρθει.
2. καλώ ειδοποιώ ασθενοφόρο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close