ειδωλολάτρης

Μεταφράσεις

ειδωλολάτρης

pagan

ειδωλολάτρης

idolâtre
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close