ειδωλολατρία

Μεταφράσεις

ειδωλολατρία

idolâtrie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close