εικασία

Μεταφράσεις

εικασία

تَخْمين

εικασία

odhad

εικασία

gæt

εικασία

Vermutung

εικασία

suposición

εικασία

arvaus

εικασία

hypothèse

εικασία

nagađanje

εικασία

supposizione

εικασία

推測

εικασία

추측

εικασία

gissing

εικασία

gjetning

εικασία

przypuszczenie

εικασία

suposição

εικασία

догадка

εικασία

gissning

εικασία

การคาดคะเน

εικασία

tahmin

εικασία

ước đoán

εικασία

猜测
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close