εικαστικός

Μεταφράσεις

εικαστικός

conjectural, speculative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close