εικονική

Μεταφράσεις

εικονική

virtual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close