εικονογραφώ

Μεταφράσεις

εικονογραφώ

illustrerillustrate (ikonoɣra'fo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διακοσμώ με εικόνες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close