εικονοστάσιο

Μεταφράσεις

εικονοστάσιο

iconostase
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close