εικοσιτετράωρο

Μεταφράσεις

εικοσιτετράωρο

day
ουσιαστικό ουδέτερο
η διάρκεια της ημέρας Τον έψαχνα επί δύο εικοσιτετράωρα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close