εικόνα

Μεταφράσεις

εικόνα

Bild, Ikone, Vorstellungimage, icon, picture, faceicône, image, tableauimagem, ícone, quadroأَيْقُونَةٌ, صُورَة, صُورَةٌikona, obraz, představabillede, ikonicono, imagenikoni, kuva, mielikuvaikona, slikaicona, immagineイメージ, 絵, 聖像사진, 아이콘, 이미지afbeelding, beeld, icoonbilde, ikon, imageikona, obrazикона, картина, образbild, ikonคนที่มีผู้คนยกย่องสรรเสริญ, ภาพพจน์, รูปภาพikon, imge, resimbiểu tượng, hình ảnh, tranh偶像, 图画, 形象 (i'kona)
ουσιαστικό θηλυκό
1. αναπαράσταση πραγματικότητας εικόνα σε περιοδικό βιβλίο με εικόνες
2. οπτική αντίληψη μιας σκηνής η εικόνα ενός άρρωστου παιδιού
3. μεταφορικά γενική εντύπωση σχηματίζω καλήκακή εικόνα για κπ έχω γενική εικόνα όσων συνέβησαν
4. θρησκευτικός όρος ζωγραφική θρησκευτική αναπαράσταση η εικόνα της Παναγίας
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close