ειλεός

Μεταφράσεις

ειλεός

ileum, ileus
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close