ειμαρμένη

Μεταφράσεις

ειμαρμένη

destiny, doom, fate
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close