ειρηνικά

Μεταφράσεις

ειρηνικά

paisiblement, paix
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close