ειρμός

Μεταφράσεις

ειρμός

train, coherence, continuity (ir'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
συνοχή ιδεών λόγια χωρίς ειρμό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close