εισήγηση

Μεταφράσεις

εισήγηση

اِقْتِراح

εισήγηση

návrh

εισήγηση

forslag

εισήγηση

Vorschlag

εισήγηση

suggestion

εισήγηση

sugerencia

εισήγηση

ehdotus

εισήγηση

suggestion

εισήγηση

prijedlog

εισήγηση

suggerimento

εισήγηση

提案

εισήγηση

제안

εισήγηση

suggestie

εισήγηση

forslag

εισήγηση

sugestia

εισήγηση

sugestão

εισήγηση

предложение

εισήγηση

förslag

εισήγηση

คำแนะนำ

εισήγηση

öneri

εισήγηση

gợi ý

εισήγηση

建议
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close