εισαγωγέας

Μεταφράσεις

εισαγωγέας

импортерimportadorimporteurdovozceimportørimportatoreimportadorimportateurimporter (isaɣo'ʝeas)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που φέρνει προϊόντα από το εξωτερικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close