εισακούω

Μεταφράσεις

εισακούω

exaucer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close