εισηγούμαι

Μεταφράσεις

εισηγούμαι

يُقَدِّم

εισηγούμαι

navrhnout

εισηγούμαι

lægge frem

εισηγούμαι

vorbringen

εισηγούμαι

put forward

εισηγούμαι

proponer

εισηγούμαι

ehdottaa

εισηγούμαι

avancer

εισηγούμαι

predložiti

εισηγούμαι

avanzare

εισηγούμαι

提唱する

εισηγούμαι

제출하다

εισηγούμαι

naar voren brengen

εισηγούμαι

fremsette

εισηγούμαι

wysunąć propozycję

εισηγούμαι

propor

εισηγούμαι

выдвигать

εισηγούμαι

lägga fram

εισηγούμαι

เสนอ

εισηγούμαι

ileriye almak

εισηγούμαι

đề xuất

εισηγούμαι

提出
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close