εισφέρω

Μεταφράσεις

εισφέρω

contribuer, participer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close