εισχωρώ

Μεταφράσεις

εισχωρώ

infiltrate, penetrate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close