εκάτερος

Μεταφράσεις

εκάτερος

أَيُّ مِنْ

εκάτερος

kterýkoliv

εκάτερος

begge

εκάτερος

einer von beiden

εκάτερος

either

εκάτερος

jompikumpi

εκάτερος

l’un ou l’autre

εκάτερος

bilo koji

εκάτερος

l'uno o l'altro

εκάτερος

どちらも

εκάτερος

어느 쪽 하나

εκάτερος

beide

εκάτερος

begge

εκάτερος

którykolwiek

εκάτερος

cada um

εκάτερος

каждый

εκάτερος

endera

εκάτερος

อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง

εκάτερος

her ikisi de

εκάτερος

một trong hai

εκάτερος

任一
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close