εκατοστό

Μεταφράσεις

εκατοστό

centimètreسَنْتِيمِتْرcentimetrcentimeterZentimetercentimeter, centimetrecentímetrosenttimetricentimetarcentimetroセンチメートル센티미터centimetercentimetercentymetrcentímetroсантиметрcentimeterเซนติเมตรsantimetrecentimet厘米
ουσιαστικό ουδέτερο
ένας πόντος
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close