εκβιομηχάνιση

Μεταφράσεις

εκβιομηχάνιση

industrialization
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close