εκδηλώνω

Μεταφράσεις

εκδηλώνω

(ekði'lono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
φανερώνω κπ συναίσθημα εκδηλώνω χαρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close