εκδημοκρατίζω

Μεταφράσεις

εκδημοκρατίζω

демократизировать
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close