εκδημοκρατισμός

Μεταφράσεις

εκδημοκρατισμός

демократизация
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close