εκδοτικός

(προωθήθηκε από εκδοτική)
Μεταφράσεις

εκδοτικός

(ekðoti'kos) αρσενικό

εκδοτική

(ekðoti'ci) θηλυκό

εκδοτικό

издательский (ekðoti'kο) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τη διαδικασία έκδοσης εκδοτικός οίκος εκδοτικά έξοδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close