εκεί

Μεταφράσεις

εκεί

derthereahí, allí, allá, haber, là-bas, y, il y ader, dettam, nie tłumaczy się na język polski w połączeniu z czasownikiemтам, туда, вотهُنَاكَtamda-llä, -ssä, -lla, -ssa, siellätamoci, そこに거기에daarali, estar, haver/existirdär, detที่นั่น, ที่นั่น ตรงนั้นoradacó, ở đó那里, 在那里那裡Там (e'ci)
επίρρημα
1. δηλώνει τοπικό σημείο Δες εκεί! Η τσάντα σου είναι εκεί. Eίναι εκεί.
σκόρπια
2. δηλώνει χρονική στιγμή Εκεί που μίλαγε, ακούστηκε θόρυβος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close