εκείνα

Μεταφράσεις

εκείνα

those
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close