εκείνες

Μεταφράσεις

εκείνες

those
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close