εκζήτηση

Μεταφράσεις

εκζήτηση

affectation, pretence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close