εκθέτης

Μεταφράσεις

εκθέτης

exhibitor, exponentexposant (ek'θetis)
ουσιαστικό αρσενικό μαθηματικά
ο μικρός υπερυψωμένος αριθμός δεξιά από άλλον αριθμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close