εκθειάζω

Μεταφράσεις

εκθειάζω

extol, glorify, praise (ekθi'azo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επαινώ, εγκωμιάζω κπ εκθειάζω τα χαρίσματα κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close