εκθρονίζω

Μεταφράσεις

εκθρονίζω

détrôner

εκθρονίζω

depose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close