εκκένωση

Μεταφράσεις

εκκένωση

evacuation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close