εκκαθαρίζω

Μεταφράσεις

εκκαθαρίζω

clean, cleanse, liquidate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close