εκκενώνω

Μεταφράσεις

εκκενώνω

evacuate, vacate, purge

εκκενώνω

يُخْلِي

εκκενώνω

evakuovat, uvolnit

εκκενώνω

evakuere, forlade

εκκενώνω

evakuieren, räumen

εκκενώνω

desocupar, evacuar

εκκενώνω

evakuoida, poistua

εκκενώνω

évacuer, libérer

εκκενώνω

evakuirati, isprazniti

εκκενώνω

evacuare, lasciare libero

εκκενώνω

立ち退く, 避難させる

εκκενώνω

비우다, 피난시키다

εκκενώνω

doen vrijkomen, evacueren

εκκενώνω

evakuere, forlate

εκκενώνω

ewakuować, opróżnić

εκκενώνω

desocupar, evacuar

εκκενώνω

evakuera, tömma

εκκενώνω

ปล่อยให้ว่าง, อพยพ

εκκενώνω

boşaltmak

εκκενώνω

bỏ trống, sơ tán

εκκενώνω

疏散, 腾出
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close