εκκενώσει

Μεταφράσεις

εκκενώσει

evacuate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close