εκκλησίασμα

Μεταφράσεις

εκκλησίασμα

congregation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close