εκκρίνω

Μεταφράσεις

εκκρίνω

secrete, excrete, exude, release
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close